Navigace

Obsah

Úřední deska


Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - přerušení územního řízení "Třebešice, Obec - obnova NN za kNN" 25.02.2021 13.03.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2020 22.02.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 1.3.2021 22.02.2021 01.03.2021
Schválený rozpočet 2021 - DSO Mikroregion Čáslavsko 21.12.2020
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021 09.12.2020
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 26.10.2020 27.10.2020
Sazebník základní výše náhrad za zřízení věcného břemene 03.08.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019 29.06.2020
Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva 18.05.2020
Opatření obecné povahy - lesy 06.04.2020 31.12.2022
Poděkování 23.03.2020
Obecní úřad Třebešice děkuje L.Backové, A.Malichové a J.Novotné za ušití a darování roušek pro Vás, pro naše občany. Velmi si toho vážíme.
Informace k čipování psů 17.09.2019
Opatření obecné povahy - doplnění 02.09.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec 04.04.2019 31.12.2022
Technické podmínky pro napojení vod. a kanal. přípojky na veř.vodovod 23.05.2018
Upozornění pro majitele nemovitostí 05.01.2018
Povinnost ohlášení k zápisu do katastru nemovitostí staveb od 16m2 do 25m2.
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 21.09.2017
VHS Kutná Hora - novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 2017 24.04.2017
Máte poruchu kanalizace? 27.07.2016
Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací - aktualizace 29.02.2016
Kontrola technického stavu spalovacího zdroje na pevná paliva 03.02.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 18.01.2016
Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní vody 19.02.2014
Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN 02.11.2011

Rozpočet a závěrečný účet

Vyhlášky