Navigace

Obsah

Úřední deska


Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Třebešice20.05.201928.05.2019
Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb06.05.201927.05.2019
Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za rok 201830.04.201931.05.2019
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 201925.04.201927.05.2019
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub10.04.201913.06.2019
Opatření obecné povahy - kůrovec04.04.201931.12.2022
Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků01.04.201927.05.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v kat.území (neznámý vlastník)18.03.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 201818.03.2019
Místní poplatky v roce 201903.01.2019
Oznámení o ceně vodného a stočného v roce 201910.12.2018
Technické podmínky pro napojení vod. a kanal. přípojky na veř.vodovod23.05.2018
Upozornění pro majitele nemovitostí05.01.2018
Povinnost ohlášení k zápisu do katastru nemovitostí staveb od 16m2 do 25m2.
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje21.09.2017
VHS Kutná Hora - novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 201724.04.2017
Máte poruchu kanalizace?27.07.2016
Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací - aktualizace29.02.2016
Kontrola technického stavu spalovacího zdroje na pevná paliva03.02.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí18.01.2016
Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní vody19.02.2014
Sazebník základní výše náhrad za zřízení věcného břemene05.03.2012
Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN02.11.2011

Rozpočet a závěrečný účet

Zápisy z jednání ZO

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis ze zasedání ZO dne 24.4.201913.05.201929.05.2019

Vyhlášky