Navigace

Obsah

Úřední deska


Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2020 17.02.2020 24.02.2020
Finanční úřad informuje veřejnost 16.02.2020 01.04.2020
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - nová náves Třebešice 10.02.2020 26.02.2020
Místní poplatky za odpad a psa v roce 2020 06.01.2020
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020 05.12.2019
Informace k čipování psů 17.09.2019
Opatření obecné povahy - doplnění 02.09.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec 04.04.2019 31.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018 18.03.2019
Technické podmínky pro napojení vod. a kanal. přípojky na veř.vodovod 23.05.2018
Upozornění pro majitele nemovitostí 05.01.2018
Povinnost ohlášení k zápisu do katastru nemovitostí staveb od 16m2 do 25m2.
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 21.09.2017
VHS Kutná Hora - novinky ve vyúčtování, odečtech a smlouvách od roku 2017 24.04.2017
Máte poruchu kanalizace? 27.07.2016
Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací - aktualizace 29.02.2016
Kontrola technického stavu spalovacího zdroje na pevná paliva 03.02.2016
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 18.01.2016
Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní vody 19.02.2014
Sazebník základní výše náhrad za zřízení věcného břemene 05.03.2012
Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace PRESSKAN 02.11.2011

Rozpočet a závěrečný účet

Vyhlášky