Navigace

Obsah

Informace o obci

Obec Třebešice se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský. Ke dni 1.1.2018 zde žilo 287 obyvatel. Ve vzdálenosti 4 km jihovýchodně leží město Čáslav, 6 km severozápadně městoKutná Hora, 15 km severozápadně město Kolín a 20 km severovýchodně město Přelouč. Obcí protéká Olšanský potok, který za obcí ústí do říčky Klejnárka. První písemná zmínka o obci je z roku 1309.

Dopravní obslužnost:
autobusové spojení do Kutné Hory a do Čáslavi, zřízena autobusová zastávka. V obci je železniční stanice na trati 230 Praha- Kolín - Kutná Hora- Havlíčkův Brod. Nedaleko obce prochází silnice I/38 Kolín - Čáslav.

Školství:
v obci není zřízeno žádné předškolní zařízení, děti z obce dojíždí do základních škol v Čáslavi a v Kutné Hoře.

Zájmové spolky a sdružení:
v obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Místní organizace Sokol zanikla.

Sportovní vyžití: v obci je víceúčelové hřiště s umělou trávou, osvětlením a sportovním zázemím, kde je zřízena společenská místnost s dětským koutkem, sociální zařízení a posilovna s fitness.  Celý areál je oplocen, na pozemku je postaven altán, který je umístěn v těsné blízkosti dětského hřiště s moderními herními prvky pro kategorie dětí 3-14 let a workautovými prvky. Na zahradě Obecního úřadu je také zřízeno menší dětské hřiště s prolézačkami.

Obecní knihovna:
v budově obecního úřadu je zřízena obecní knihovna, zřizovatelem je Obec Třebešice. V nabídce jsou knihy pro děti a mládež, literatura pro dospělé a naučná literatura. Pro doplnění nabídky knih z vlastního knihovního fondu využívá 2 x ročně vyměnný fond souborů knih z Městské knihovny v Kutné Hoře. Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje, poskytované příjemci formou regionálních funkcí.
Výpujční doba: pondělí 16-18 hodin
středa 16-18 hodin
Registrační poplatek činí 20,-Kč.

Internet:
v obecní knihovně je zřízeno internetové připojení pro veřejnost zdarma. Území obce je pokryto bezdrátovým internetem, který je zpoplatněn a šířen několika poskytovateli.

Zásobování potravinami:
v obci není zřízen obchod s potravinami.V obci také není pohostinství.

Soukromé podnikání v obci:
v obci podniká soukromý zemědělec a živnostník- truhlářské práce.

Pracovní příležitosti:
obec je na seznamu sociálně vyloučených lokalit, občané dojíždí za prací do podniků a firem v okolí, převážně v Kutné Hoře, Čáslavi a do sousední Církvice.

Infrastruktura obce:
v obci je nově v roce 2011 vybudován vodovod s vodojemem a také odkanalizování nemovitostí systémem tlakové kanalizace. Svod děšťových vod je veden povrchovou vodotečí do Olšanského potoka. Odvoz domovního odpadu je smluvně zajištěn na řízenou skládku v Čáslavi.
V obci není zdravotní středisko, lékařská péče je dostupná v Čáslavi a v Kutné Hoře. Lékařskou službu první pomoci zajišťuje Městská nemocnice Čáslav. Nejbližší lékárna je také v Čáslavi a v Kutné Hoře. Zubní pohotovost zajišťuje nemocnice v Kolíně.

Pamětihodnosti:
zámek je v majetku soukromé osoby, pomník padlým v I.světové válce, zvonička, socha sv, Jana Nepomuckého, kaplička, která je  také v majetklu sokromé osoby.

Komunikace v obci:
místní komunikace jsou v majetku obce, obec protínají silnice III.třídy, ve směru Neškaredice, Močovice a dále směr Církvice přes obec dále na obec Kluky.

Územní plán obce:
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin.